Toezichthouders

DNB en de AFM verzoeken beleggingsondernemingen en beleggingsinstellingen regelmatig om algemene en specifieke informatie. CETERIS ondersteunt bij een zorgvuldige beantwoording van dergelijke informatieverzoeken.

Mochten de toezichthouders een onderzoek instellen dan biedt CETERIS begeleiding tijdens dit proces.